Skoolgereed, maar nie leergereed; die fisiologiese basis van leer.

Waarom sukkel soveel skoolbeginners om die mas op te kom met die eise van skool al was hulle skoolgereed verklaar?

Die meeste kinders van verpligte skoolbeginner ouderdom (5 – 7 jaar, en daar word gedruk vir al hoe vroeër) is nog nie fisiologies reg vir die eise van formele leer nie. Hulle bedrading, by wyse van spreke, is nog nie als in plek vir leer deur formele onderrig nie.

Skoolgereedheid fokus op die verwerwing van sekere vaardighede soos om met ‘n skêr te kan knip, binne die lyne in te kan kleur, op een been spring, met ander oor die weg te kom, ens. Baie van die vaardighede kan aangeleer word al is die bedrading van die brein (konneksies tussen neurone) en senuweestelsel nog nie ryp vir leer nie.

Leergereedheid het dus te doen met die rypwording (maturation) van die brein en sentrale senuweestelsel. Die analogie van ‘n rekenaar as illustrasie is nuttig in die verduideliking. Die rekenaar se hardeware moet reg aanmekaar gesit wees (al die regte konneksies tussen drade) voordat die hardeware (die brein van die rekenaar) die sagteware (stimulasie programme van buite) sal kan prosesseer en kan gebruik.

Dit is baie algemeen dat kinders in die grondslagfase nog nie neurologies (brein en senuweestelsel) gereed of ryp is vir formele leer nie. Natuurlik vind daar ongelooflike leer plaas by jong kinders mits hulle toegelaat word om net kinders te wees met baie tyd vir buite speel en nie druk vir leer van vaardighede waarvoor hulle nog nie bedraad is nie.

Een voorbeeld is die skade wat aangerig word om kinders op al hoe vroeëre ouderdom te begin leer lees en skryf. Kinders is van nature versiende en die stremming wat op ‘n kind se visuele sisteem geplaas word deur die eis van leer lees en skryf voor hulle leergereed is daarvoor se gevolge is verreikend. In die geval van formele leer is vroeër nie noodwendig beter nie en die navorsing wys dat kinders wat te vroeg gedruk word om vaardighede soos lees en skryf te leer vinniger leervoos raak en later presenteer met ‘n verskeidenheid leerprobleme.

Vir leergereedheids-evaluasies en ‘n medikasie-vrye tuis-gebaseerde ontwikkelingsprogram om leergereedheid aan te moedig kontak my gerus by Annamarie.devilliers@gmail.com of besoek die webtuiste www.ilt.co.za vir meer inligting.

  • Share post

Leave a Reply

Your email address will not be published.